01.

קלף את סרט הפלסטיק

יש לקלף את המדבקה על מנת לחשוף את הדבק.

02.

הדבק את פס ההדבקה למשטח הרצוי

מקמו את הסרט במקום בו נוהגות היונים לעמוד והדביקו אותו למשטח.

03.

הרם את שני פסי האלומיניום

בקצה הסרט יש לנתק ולהרים מעט את פסי האלומיניום

04.

הדק את שרוולי האלומיניום לחוטי החשמל

חבר חוטי חשמל בעזרת המחברים אל קצוות האלומיניום המורמים

05.

חבר את חוטי החשמל לספק הכוח

את חוטי החשמל יש לחבר אל ספק הכח שקיבלתם בערכה

06.

חבר את ספק הכוח למקור מתח

פשוט חברו את ספק הכוח לחשמל

טיפים

הטיפים שלנו לעשות פינות וצמתים בפס ה-shock tape ולשמור על זרם חשמלי רצוף
corner-01

01.

חתוך את הסרט ב-45 מעלות והצמד את הסרטים ליצירת פינה.
הרם את קצוות האלומיניום.

corner-02

02.

הכנס את המחברים

corner-03

03.

גשר בין הפסים עם כבל חשמל

corner-04

04.

לחץ את המחברים עם כבל החשמל

corner-05

05.

שטח את המחברים וכסה את החיבור עם פס דבק שקוף

hiw0

01.

חבר שני סרטים לאורך

hiw1

02.

הכנס מחברים ללא סגירה

hiw2

03.

הדבק את הסרט הניצב

hiw3

04.

חבר בין הסרטים

hiw4

05.

שטח בעדינות את המחברים

hiw5

06.

כסה את החיבור עם פס דבק שקוף