Shock-Tape

מערכת Shock-Tape נמצאת כבר בכל העולם ומותקנת במיליוני נקודות מיושבות.
ההתקנה קלה ונוחה והמערכת אינה פוגעת בבעלי הכנף.

ניתן להתקין את המערכת בכל מקום חשוף לשמיים או מקורה, היא עמידה בכל מזג אוויר ויעילותה אינה נפגמת ע"י משקעים.

אספנו עבורכם, על קצה המזלג מעט מהמקומות בהם יש מערכת Shock-Tape פעילה.