מערכת Shock Tape – להרחקת יונים פועלת כמו גדר בקר חשמלית אך עם זרם חלש אשר אינו פוגע ביונים. כשיונה עומדת על הסרט (שמודבק במקומות בהם היונים נוהגות לעמוד) היא סוגרת מעגל חשמלי אשר מעביר לה תחושה לא נעימה, מבהיל אותה וגורם לה לעוף ולא לחזור יותר לאיזור. מתצפיות שערכנו מסתבר שגם ציפורים אחרות אינן מתקרבות למקומות בהם מותקנת המערכת והם כאילו "מסומנים" על ידי בעלי הכנף כמבנים שעדיף להתרחק מהם.
סרט ההדבקה הינו שקוף, רוחבו 4.0 ס"מ, ובתוכו מוטבעים 2 פסי אלומיניום. הסרט עמיד בתנאי מזג אויר שונים. ניתן להדביק את הסרט בקלות, כמעט לכל תשתית לרבות ,גגות בטון, גגות רעפים, צנרת, מעקות מתכת, זכוכית ואלומיניום וכיו"ב. הסרט גמיש מאוד וניתן לבצע פניות על פי מתווה שטח ההדבקה ללא צורך בחיתוכים וחיבורים מיותרים. את הסרט מחברים לספק כוח, המסופק עם הערכה ומתחבר לכל שקע חשמל רגיל. ספק הכוח מספיק ל-200 מטרים סרט.
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

הוראות התקנה

קלף את סרט הפלסטיק

01
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

הדבק את פס ההדבקה למשטח הרצוי

02
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

הרם את שני פסי האלומיניום

03
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

הדק את שרוולי האלומיניום לחוטי החשמל

04
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

חבר את חוטי החשמל לספק הכוח

05
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים

חבר את ספק הכוח למקור מתח

06
Shock Tape, Tape it. Shock it, , הרחקת יונים, מבריח יונים, הדברה ירוקה, הרחקת ציפורים